Đại dịch COVID-19 buộc nhiều trường học ở Indonesia phải đóng cửa kể từ tháng 3 năm nay và chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, có đến hàng triệu hộ gia đình ở quốc gia Đông Nam Á này không đủ điều kiện cho con em học trực tuyến. Vì lẽ đó, một nhóm tình nguyện viên đã phát động phong trào Đổi rác thải nhựa lấy quyền truy cập Internet.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *