Với mục tiêu giảm thiểu tác hại của ngành công nghiệp da thuộc tới môi trường, một người đàn ông ở Indonesia mới đây đã tìm ra cách sản xuất da từ sợi nấm. Nghiên cứu này đã góp phần vào xu thế lối sống xanh và thời trang bền vững đang diễn ra trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *