Lấy ý tưởng từ tập tính bơi thành đàn của loài cá, các nhà khoa học tại ĐH Harvard, Mỹ đã phát triển một loại robot có khả năng tự bơi thành đàn ở dưới nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *