Internet là một không gian kỹ thuật số mà ở đó, thông tin được lưu trữ vô thời hạn và không ngừng mở rộng. Những thông tin này có thể được chia sẻ tới bất cứ nơi đâu và tới bất kỳ ai trên thế giới. Vấn đề đặt ra là rất nhiều trong số những thông tin được lưu trữ vĩnh viễn và chia sẻ thoải mái ấy có nội dung không tích cực và liên quan đến những cá nhân cụ thể nào đó, dẫn đến nhu cầu được xóa bỏ thông tin trên internet ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, làm được việc này thực tế là không mấy dễ dàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *