Hôm nay, trong phiên bỏ phiếu lần một, với 265 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp về trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông theo đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *