Sau Hạ viện, Thượng viện Argentina đêm qua đã thông qua dự luật cứu trợ lương thực khẩn cấp toàn quốc, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói ở nước này. Theo đó, Argentina sẽ tăng 50% nguồn ngân sách cấp cho các hoạt động hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân cả nước, qua các bữa ăn miễn phí do các trung tâm xã hội hoặc các tổ chức nhân đạo cung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *