Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Anh BBC, một tướng lĩnh hàng đầu của quân đội Hoàng gia Thái Lan nói rằng cuộc đảo chính hồi tháng 5 vừa qua không hề được dự tính trước. Ông này còn khẳng định quân đội phục vụ toàn thể nhân dân chứ không nghiêng về bất kỳ nhóm nào. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *