Liên quan đến những diễn biến phức tạp tại Venezuela, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino vừa khẳng định lực lượng vũ trang nước này không công nhận bất kỳ tổng thống tự phong nào. Lực lượng vũ trang nước này sẽ bảo vệ Hiến pháp và chủ quyền quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *