Do lo ngại về những tác động đến môi trường, hiện nay, nhiều người tiêu dùng đang hưởng ứng phong trào không chất thải, tức là tránh làm phát sinh rác thải bằng cách tăng cường tái sử dụng và tái chế các thứ. Tại Hàn Quốc, nhiều cửa hàng,  siêu thị không chất thải đã đi vào hoạt động và đang được người dân ủng hộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *