Với mong muốn góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang ngày càng nghiêm trọng, một nhà làm phim hoạt hình Ukraine mới đây đã nảy ra sáng kiến, đó là đưa vấn đề này lên phim, đồng thời sử dụng rác thải để tạo mô hình nhân vật và các cảnh trí trong tác phẩm của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *