Các nhà khoa học mới đây đã lần đầu tiên phát hiện nước trên một hành tinh ở ngoài Hệ Mặt trời, cho thấy hành tinh này có thể tồn tại sự sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *