Các nhà khoa học Đức mới đây đã công bố phát hiện về quần thể cá băng khổng lồ có tới 60 triệu tổ trứng ở dưới đáy biển Weddell, phía Nam của Nam Cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *