Hôm nay, Sách Kỷ lục Guinness Thế giới phiên bản năm 2021 đã được phát hành tại Anh, cũng như qua hình thức trực tuyến, giới thiệu nhiều kỷ lục mới được ghi nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *