Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Julien Denormandie, nước này sẽ tuyên bố tình trạng thảm họa nông nghiệp do đợt sương giá bất thường đang làm hư hại mùa màng ở nhiều nơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *