Giới chức Pháp vừa phát hiện nhiều hóa chất độc hại, bao gồm hoạt chất glyphosate có thể gây ung thư, trong các sản phẩm tã dành cho trẻ em tại nước này. Ngoài glyphosate, nghiên cứu của các chuyên gia còn phát hiện một số chất thường dùng trong sản xuất hóa mỹ phẩm và các loại hydrocarbon thơm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *