Chính phủ Pháp đêm qua đã nâng cảnh báo nguy cơ khủng bố ở nước này lên mức “rất cao”, đồng thời kêu gọi người dân phải tăng cường cảnh giác trước khả năng xảy ra các cuộc tấn công do thù ghét, phân biệt đối xử về tôn giáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *