Người tiêu dùng Pháp có thể đối mặt với nguy cơ thiếu sữa và các sản phẩm từ sữa trong những tháng tới do tác động từ đợt hạn hán kéo dài. Đây là cảnh báo vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất nông nghiệp của Pháp đưa ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *