Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, đông đảo người dân ở thủ đô Buenos Aires của Argentina gần đây đã cùng tham gia vào chiến dịch phân loại rác thải. Theo đó, các tổ chức tái chế rác phối hợp cùng người dân tiến hành phân loại rác thải rắn hằng ngày để có thể biến chúng thành những nguyên liệu thô sử dụng cho các ngành công nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *