Hãng vận tải biển La Méridionale của Pháp vừa ra mắt chiếc phà không thải bụi đầu tiên trên thế giới, với công nghệ lọc sạch gần như toàn bộ lượng bụi trong khí thải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *