Phần Lan vừa được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp. Bảng xếp hạng này nằm trong "Báo cáo Hạnh phúc thế giới" do Liên Hiệp Quốc công bố vào đêm qua, nhân Ngày quốc tế Hạnh phúc (20/3).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *