Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) chịu trách nhiệm loại bỏ kho vũ khí hóa học của Syria, đêm qua giờ VN đã quyết định sẽ tiêu hủy kho vũ khí nguy hiểm này trên một con tàu ngoài khơi của Mỹ theo như đề xuất của chính quyền Washington.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *