Thủ tướng Shinzo Abe vừa trở thành Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất tại Nhật Bản. Hôm nay (20/11) đánh dấu ngày làm việc thứ 2.887 của ông trên cương vị người đứng đầu chính phủ, vượt qua kỷ lục do cố Thủ tướng Katsura Taro thiết lập cách đây hơn một thế kỷ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *