Nền kinh tế thế giới có thể trở lại mức trước đại dịch COVID-19 vào cuối năm 2021. Đây là đánh giá vừa được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra trong bối cảnh thế giới đang đón nhận những tín hiệu lạc quan về các loại vaccine tiềm năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *