Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) có trụ sở tại Pháp hôm nay đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2014, do các nước đang phát triển có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *