Nhiều kết quả nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng không khí ô nhiễm làm giảm khả năng nhận thức, năng suất lao động, trí tuệ và sức khỏe. Mới đây, các nhà khoa học đã bổ sung sự ảnh hưởng tiêu cực tới cảm xúc vào danh sách những hậu quả do tình trạng ô nhiễm không khí gây ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *