Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai. Singapore đã bắt đầu ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp từ nhiều thập niên trước, và hiện nay, đảo quốc này đang hướng đến một nền nông nghiệp khác, đó là nền nông nghiệp cân bằng giữa công nghệ và tự nhiên. Các chuyên gia cho rằng, đây chính là xu hướng của nền nông nghiệp trong tương lai. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *