giác trắng phương Bắc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng khi chỉ còn 2 cá thể cái còn sống tại Khu bảo tồn Ol Pejeta ở Kenya. Nhằm cứu loài tê giác này khỏi nguy cơ trên, các nhà bảo tồn động vật đã phải sử dụng đến phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *