Dịch COVID-19 đang làm đảo lộn cuộc sống của người dân trên thế giới khi tạo ra nhiều thay đổi trong phương thức học hành, làm việc, và cả các hình thức vui chơi, giải trí. Nhiều hoạt động được thực hiện qua mạng. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng lao động am hiểu công nghệ cũng ngày càng gia tăng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *