Nhóm P5+1 và Iran cần phải làm nhiều việc hơn để vượt qua những khác biệt vẫn còn tồn tại trong quá trình đàm phán. Hai bên sẽ có những bước đi cụ thể để đạt được 1 thỏa thuận toàn diện cho chương trình hạt nhân của Tehran.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *