HN ngoại trưởng Nhóm các nước CN phát triển hàng đầu thế giới G7 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tại thủ đô Luân Đôn, Anh, trong đó bàn về các vấn đề nóng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *