Hãng tin Anh BBC dẫn một nghiên cứu vừa được công bố cho thấy, trên thế giới cứ 5 người chết thì có 1 người là do bị nhiễm trùng máu. Số liệu đáng báo động này cho thấy nhiễm trùng máu là căn bệnh nguy hiểm hơn nhiều so với các ước tính trước đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *