Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) mới đây cho biết dân số nước này sẽ bắt đầu giảm từ năm 2025 do tình trạng già hóa dân số và quy mô gia đình ngày càng nhỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *