Hôm 30/09, một tòa phúc thẩm của Nhật Bản đã giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm trong đó yêu cầu chính phủ và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1, phải bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi sự cố hạt nhân năm 2011.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *