Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản vừa giới thiệu một trang web nhằm tăng cường quảng bá về rượu shochu, một loại rượu chưng cất nổi tiếng của Nhật Bản, để thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *