Nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải mới, chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch đẩy nhanh hơn nữa việc sử dụng Cơ chế tín chỉ chung (JCM) được khởi động hồi năm 2013. Đây là cơ chế trong khuôn khổ hợp tác giữa Nhật Bản với các đối tác trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *