Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa cho biết số người từ 100 tuổi trở lên ở nước này đã lần đầu tiên vượt 80.000 kể từ khi chính quyền Tokyo bắt đầu thống kê vào năm 1963. Điều đó cho thấy tình trạng lão hóa dân số đang ngày càng trở nên trầm trọng tại Nhật Bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *