Chính phủ Nhật Bản đã thông qua Đề án kế hoạch hóa gia đình, quy định các giải pháp để đối phó với tình trạng tỉ lệ sinh thấp, với quyết tâm thực hiện mục tiêu trong 5 năm tới sẽ nâng tỉ lệ sinh lên mức 1,8.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *