Thu nhập hằng tháng của người lao động nước ngoài hiện thấp hơn mức lương bình quân của Nhật Bản. Đây là kết quả cuộc khảo sát do Bộ Lao động nước này thực hiện từ tháng 6/2019 ở các công ty có từ 10 lao động trở lên trên khắp Nhật Bản.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *