Từ hôm qua, 13 doanh nghiệp Nhật Bản đã bắt đầu tham gia trưng bày chủ yếu là các sản phẩm dân sự tại hội chợ quốc phòng Eurosatory, diễn ra ở thủ đô Paris, Pháp. Đây là lần đầu tiên các công ty Nhật Bản tham dự một cuộc triển lãm quốc phòng quy mô quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *