Tỷ lệ miễn dịch cộng đồng đối với bệnh COVID-19 của Nhật Bản đã đạt khoảng 90% tại các khu vực đông dân cư sau làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra. Đây là kết quả một nghiên cứu do Quỹ Nghiên cứu chính sách Tokyo công bố vào hôm 27/09

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *