Nhật Bản vừa cam kết cho  Myanmar vay gần 100 tỷ yên với lãi suất thấp, nhằm giúp quốc gia Đông Nam Á này phát triển cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *