Kể từ hôm nay, mỗi hành khách rời Nhật Bản, gồm cả người Nhật và người nước ngoài, bắt đầu phải đóng thuế xuất cảnh, hay "thuế tạm biệt" ở mức 1.000 yên, tức gần 215 ngàn đồng Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *