Cử tri Nhật Bản vừa đi bỏ phiếu bầu Thượng viện khóa mới cho nhiệm kỳ 6 năm tới. Các cuộc thăm dò do các phương tiện truyền thông Nhật Bản vừa tiến hành cho thấy liên minh cầm quyền, đứng đầu là Đảng Dân chủ Tự do (LDP), có thể giành hơn 50% trong số 124 ghế ở Thượng viện được bầu lần này để duy trì thế đa số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *