Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono mới đây đã đề nghị các cơ quan truyền thông nước ngoài gọi đúng tên riêng của người dân nước này, đó là gọi họ trước rồi tên sau. Theo Ngoại trưởng Taro Kono, cách gọi họ trước tên sau là cách gọi tên đúng ở Nhật Bản. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế từ trước đến nay đã gọi tên phiên âm của người Nhật theo thứ tự tên trước họ sau giống như truyền thống ở phương Tây. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *