Viện Nước, Môi trường và Sức khỏe của ĐH LHQ vừa cảnh báo, vào năm 2050, hơn nửa dân số toàn cầu sẽ sống ở vùng hạ lưu của hàng chục ngàn con đập lớn vượt quá tuổi thọ dự kiến của chúng. Nhóm nghiên cứu cho rằng đây là một “nguy cơ toàn cầu đang nổi lên mà chúng ta chưa chú ý đến”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *