03/12 là Ngày Quốc tế Người khuyết tật, ngày nâng cao nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật. Đó là do người khuyết tật thường gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, chẳng hạn như người khiếm thị tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Họ thường phải di chuyển chật vật trên đường phố do giao thông luôn trong tình trạng quá tải. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *