Những ngày này, không khí tết Trung Thu đang rộn ràng tại nhiều quốc gia châu Á. Cùng với thời gian, nghề làm lồng đèn thủ công đã dần mai một, khi những chiếc lồng đèn bằng giấy kính dần nhường chỗ cho lồng đèn điện tử làm bằng nhựa. Thế nhưng, ở Malaysia vẫn còn một số nghệ nhân nỗ lực gìn giữ nghề làm lồng đèn giấy kính truyền thống. Một trong số đó là ông Wong Choo Koh, 76 tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *