Nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5, hôm nay, người dân Ukraine đã tổ chức các cuộc tuần hành để bày tỏ nguyện vọng của mình trong bối cảnh tình hình chính trị ở quốc gia Đông Âu này đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *