Với những ý tưởng sáng tạo, 1 kỹ sư Latvia đã giới thiệu ngôi nhà độc đáo mang tên Z-Triton. Đó không phải là ngôi nhà bình thường mà người dùng có thể di chuyển nó được trên mặt đất lẫn dưới nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *