Mùa Đông là khoảng thời gian thỏa sức sáng tạo của nghệ sĩ Yukidaruma Toshinyan. Nhiều người ví von rằng, dù nhiệt độ xuống mức đóng băng cũng không thể “đóng băng” óc sáng tạo của anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *